SAP Partner

SAP

GALA Member Company

GALA Member Company
EUATC Network

Sertifikati

ISO 9001 sertifikat
EN sertifikat
Sertifikat Bonitetne izvrsnosti


Konsekutivno i simultano prevođenje


Suština konsekutivnog i simultanog prevođenja jeste prevod misli i ideja, a ne prevod reči i jezičkih konstrukcija. Da bi prevodilac uspešno razumeo, a zatim reprodukovao misli i ideje govornika na drugom jeziku mora pažljivo slušati govornika, za šta je potrebna koncentracija, volja, izdržljivost i iskustvo.

Svi naši prevodioci su prilagodljivi, fleksibilni i brzi zahvaljujući bogatom iskustvu. I pored toga, govornik mora imati u vidu da prevodilac hvata beleške i neophodno je da pravi pauze kako bi prevodilac mogao uspešno da prenese poruke.

Postoje dve vrste usmenog prevođenja - konsekutivno i simultano - a odabir vrste prevođenja zavisi od forme događaja, broja govornika i međunarodnih učesnika, kao i drugih potencijalnih faktora.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje podrazumeva sukcesivno prevođenje, odnosno, prevodioci tokom logičkih pauza u govoru vrše prevod ili prevode jednu po jednu rečenicu. Tempo konsekutivnog prevođenja garantuje veoma precizan i kompletan prevod, ali je govorniku potrebno duplo više vremena da napravi prezentaciju. Ovo ograničava konsekutivno prevođenje uglavnom na događaje sa ograničenim brojem govornika, u šta spadaju:

 • poslovni pregovori
 • okrugli stolovi
 • prezentacije
 • radionice i obuke
 • izložbe
 • diskusije


Simultano prevođenje

Sa druge strane, simultano prevođenje se vrši bez prekidanja govornika, što štedi vreme i povećava percepciju od strane publike. Ovu uslugu obično pruža tandem prevodilaca koji se smenjuju na svakih 15-30 minuta. Složen i stresan proces, simultano prevođenje zahteva ne samo superiorne veštine usmenog prevođenja nego i različita podešavanja koja nastaju korišćenjem specijalizovane opreme.
Simultano prevođenje je potrebno za događaje kao što su:

 • okrugli stolovi i seminari
 • simpozijumi
 • konferencije
 • prezentacije
 • visokoprofilni poslovni pregovori
 • poslovni forumi


Usluge kompanije Proverbum d.o.o. u oblasti konsekutivnog i simultanog prevođenja dolaze sa garancijom poverljivosti i visokog kvaliteta.

Nazad