SAP Partner

SAP

GALA Member Company

GALA Member Company
EUATC Network

Sertifikati

ISO 9001 sertifikat
EN sertifikat
Sertifikat Bonitetne izvrsnosti


Lokalizacija, prevod prilagođen tržištu


Lokalizacija podrazumeva prevod koji je prilagođen tržištu i/ili ciljnoj grupi. To znači da se tekst prilagođava jeziku tržišta, društvenim i drugim zahtevima uzimajući u obzir lingvističke i kulturološke aspekte koji se moraju ili prilagoditi ili izuzeti u celosti. Lokalizacija jeste kreiranje verzije na ciljnom jeziku i prilagođavanje sadržaja, stila, kulturoloških konvencija - valute, brojevi datumi... - državi i jeziku na kojem će se koristiti. Lokalizacija podrazumeva prevod softvera, softverske dokumentacije, uputstava za upotrebu, materijala za elektronsko ucenje, marketing materijala itd.

Saradnja između Proverbum d.o.o. i SAP AG počela je 2003. godine. Za prevod SAP softvera neophodno je i znanje i iskustvo. Naš tim ucestvuje u lokalizaciji SAP softvera u Srbiji od samog početka što, pored prevoda sistema, podrazumeva i kreiranje terminologije. Pored prevoda SAP softvera i kreiranja terminologije, prevodilački tim vrši i prevod dokumentacije, materijala za obuku i marketing materijala.

SAP AG je 2006. godine počeo da sprovodi program sertifikacije prevodilačkih partnera kojim je Proverbum d.o.o. od 2007. godine bio sertifikovani SAP partner za prevođenje za kombinaciju jezika engleski-srpski. Program je 2010. godine zamenjen programom SAP PartnerEdge kojem se Proverbum pridružio u septembru iste godine.

Osnovan 1972. godine SAP je prepoznatljivi lider u pružanju zajedničkih poslovnih rešenja za sve industrijske grane i za svako tržište. Sa više od 33 200 klijenata SAP je najveća svetska kompanija za poslovni softver i treća svetska nezavisna softverska kompanija. Danas SAP ima više od 36 600 zaposlenih u više od 50 zemalja. SAP je usmerio svoje iskustvo ka isporuci velikog raspona rešenja za unapređenje svakog aspekta poslovnih procesa. Upotrebom SAP rešenja, kompanije svih veličina - uključujući i mala i srednja preduzeća - mogu smanjiti troškove, unaprediti procese i ubrzati prilagođavanje poslovnim potrebama i zahtevima tržišta. SAP je razvio i SAP NetWeaver platformu koja omogućava SAP klijentima da dostignu veću vrednost svojih investicija u IT. Sa centralom u Valdorfu u Nemačkoj, SAP se nalazi na nekoliko berzi uključujući i Frankfurtsku i Njujoršku berzu, pod simbolom SAP.

Nazad