Lažni parovi, lažni prijatelji ili međujezički homonimi su reči iz dva ili više jezika koje izgledaju ili zvuče slično, ali čije se značenje potpuno ili značajno razlikuje.
Termin je skraćena verzija izraza „lažni prijatelji prevodioca“ koji su lingvisti prvi put upotrebili 1928. godine.

Kako nastaju lažni parovi?

Reči iz dva različita jezika koje pripadaju paru lažnih prijatelja mogu biti srodne ili imati zajedničko poreklo, ali im se značenje ipak razlikuje. Tako postoje reči koje su u engleski i srpski jezik stigle iz drugih jezika, prvenstveno iz latinskog, a nemaju u njima ista značenja.

Međutim, u nekim slučajevima postoji delimično preklapanje u značenju, što dovodi do dodatnih problema prilikom prevođenja. Neophodno je prepoznati sve nijanse značenja obe reči u paru, na oba jezika. Na primer, francuska reč demande znači „zahtev“, dok oblikom sličan španski glagol demandar znači „tužiti“.

Do nastajanja lažnih parova može doći i prilikom jezičkog pozajmljivanja, kada reč nakon pozamljivanja razvije nova značenja ili značenja unutar određenog konteksta koja ne postoje u originalnom jeziku.

Na primer, reč nemačka reč angst označava strah u opštem smislu, ali u engleskom jeziku u kontekstu psihologije njeno značenje je ograničeno isključivo na određeni tip straha koji se opisuje kao „neurotični osećaj anksioznosti/straha ili depresije“.

Takođe, reč gymnasium je na latinskom jeziku označavala „mesto gde se stiče obrazovanje“, ali i „mesto za vežbanje“, dok na nemačkom, a potom i engleskom jeziku, označava samo „mesto za vežbanje“.

Primeri lažnih parova

Lažni prijatelji mogu da predstavljaju probleme za osobe koje uče neki strani jezik, posebno lažni parovi koji sadrže elemente koji postoje u oba jezika, maternjem i stranom, ali sa različitim značenjem.

Samo neki od primera bi bili sledeći: engleska reč embarrassed („zbunjen, postiđen“) i španska reč embarazada („trudna“); reč sensible koja na engleskom jeziku znači „razuman“, dok ista reč, u potpuno istom obliku, na španskom i francuskom jeziku znači „osetljiv“; engleska reč advertisement („reklama, oglas“) i reči advertência (portugalski), advertencia (španski), avertissement (francuski), avertisment (rumunski) i avvertenza (italijanski) koje znače „upozorenje“.

Lažni parovi se javljaju i u slučaju kineskog i japanskog jezika, kada isti skup simbola ima različito značenje na ta dva jezika – 手紙 na kineskom znači „toalet papir“, dok na japanskom jeziku znači „pismo“.

Za prevodioce sa engleskog jezika poseban problem mogu da predstavljaju iste reči koje u američkom engleskom i britanskom engleskom imaju različito značenje.

Iako se u novije vreme primećuje trend smanjivanja tih razlika, takvih slučajeva je i dalje mnogo. Na primer, u Ujedinjenom Kraljevstvu (i drugim zemljama Komonvelta), glagol table u izrazu to table a motion znači „staviti predlog na dnevni red, staviti ga na razmatranje“, dok u SAD taj glagol ima suprotno značenje – „povući/odložiti predlog“.

Jedan primer koji opisuje probleme koje ovakve razlike mogu da izazovu jeste izjava Tajgera Vudsa koja je dovela do velike kontroverze. Naime, on je sebe nazvao izrazom spaz koja na američkom engleskom označava nespretnu osobu, što mu je i bio cilj, dok na britanskom engleskom ta reč predstavlja uvredljiv izraz za osobe sa invaliditetom.

Ovakvi lažni parovi, kada jedna reč ima neutralno značenje, a druga nepristojno ili uvredljivo značenje, naročito su problematični. Još jedan primer bi bila reč fag koja na britanskom engleskom znači „cigareta“, dok na američkom engleskom predstavlja uvredljivi izraz za homoseksualca.

Kada su u pitanju engleski i srpski jezik, jedan od poznatijih primera jeste broj koji na engleskom glasi billion i koji se na srpski prevodi kao „milijarda“, dok broj bilion na srpskom označava 1.000 milijardi. Dalje, engleska reč evidence oblikom liči na srpsku reč evidencija, ali njeno značenje je „dokaz“; engleska reč ambulance označava kola hitne pomoći, iako oblikom podseća na srpsku reč ambulanta koja označava ustanovu gde se bolesnim osobama pruža medicinska pomoć; engleska reč eventually i srpska reč eventualno takođe imaju sasvim različito značenje – englesko eventually znači „na kraju, najzad, konačno“, dok srpsko eventualno znači „moguće, možda“.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226