Poznavanje stranog jezika nam pomaže da saznamo više o drugim ljudima i njihovoj kulturi, da lakše upoznamo svet i spoznamo sve njegove lepote. Ukoliko nismo sposobni da ostvarimo komunikaciju u stranoj zemlji, to je kao da živimo sa ozbiljnim nedostatkom ili oštećenjem. Bez razumevanja stranih jezika i komuniciranja na njima onemogućeno je upoznavanje i druženje s novim osobama i prilagođavanje novoj sredini.

Uz sve intenzivniju globalizaciju sposobnost komuniciranja na više jezika sve više dobija na značaju. Ako umete da razgovarate sa svojim klijentima ili poslovnim partnerima na njihovom maternjem jeziku, ili bar na engleskom jeziku, koji je postao lingua franca, to vam daje višestruku prednost u odnosu na one koji tu sposobnost nemaju – lakše pronalazite poslove i dobijate bolje plaćena, visokorangirana radna mesta. Poznavanje jednog stranog jezika, ili čak više njih, predstavlja jedan od glavnih preduslova za buduću uspešnu karijeru svakog deteta.

Postoji velika razlika između učenja i usvajanja stranog jezika. Usvajanje drugog jezika je nesvesan proces u kome dete savladava jezik okruženja slušajući i imitirajući ga, poput usvajanja maternjeg jezika. Dete može usvajati strani jezik kroz razgovore i igru s članovima porodice, preko slikovnica, edukativnih igrica, crtanih filmova i sl. S druge strane, učenje drugog jezika predstavlja svesnu radnju koja zahteva poseban napor. Deca treba da budu izložena stranom jeziku tako da se jezik spontano usvaja, a ne svesno uči.

Nedavno je sprovedena studija o inteligenciji i mentalnom kapacitetu dece koja od malena koriste dva ili više jezika. Zaključeno je da bilingvalno iskustvo poboljšava takozvanu izvršnu funkciju mozga – sistem naredbi koji usmerava procese pažnje koje koristimo za planiranje, rešavanje problema i izvršavanje brojnih drugih zadataka koji uključuju razmišljanje. To znači da se osoba može lakše koncentrisati na nešto, ali i održavati tu koncentraciju, svesno prebacivati pažnju s jedne stvari na drugu i duže pamtiti određene informacije. Takođe, poznavanje stranih jezika daje veliku prednost pri nalaženju raznih informacija, spoznavanju sveta i različitih kultura. Na ovaj način, roditelji koji pobude zainteresovanost dece za učenje stranog jezika zapravo omogućuju toj deci ogromnu prednost kasnije u životu u odnosu na drugu decu.

Poznavanje više jezika znači da postajemo pametniji

Poznavanje više jezika praktično znači da postajemo pametniji; to znanje značajno utiče na razvoj mozga i poboljšava kognitivne veštine. Prebacivanje s jednog jezika na drugi je odlična vežba za mozak, koja mu omogućava fleksibilnost i ima blagotvorno dejstvo na duge staze – kognitivno starenje se pojavljuje dosta kasnije među bilingvalnim osobama, a demencija i Alchajmerova bolest se javljaju čak i do pet godina u proseku kasnije, nego kod ostalog stanovništva. Što je bolje poznavanje stranog jezika, jednog ili više njih, to je mogućnost oboljevanja od ovih bolesti manja.

Evropski dan jezik

Evropski dan jezika se obeležava 26. septembra još od 2001. godine, koju je Savet Evrope proglasio Evropskom godinom jezika. Danas se u svetu govori između šest i sedam hiljada jezika, a čak 97% svetske populacije govori svega četiri odsto danas živih jezika. U Evropskoj uniji postoje 24 zvanična jezika. Dve trećine radno sposobnog stanovništva u Evropskoj uniji poznaje barem jedan strani jezik, dok u zemljama poput Švedske, Letonije, Danske i Litvanije skoro svaki odrasli stanovnik pored maternjeg poznaje još jedan jezik. Visok stepen višejezičnosti je najprisutniji u Luksemburgu, gde više od polovine ukupnog broja stanovnika poznaje najmanje tri strana jezika.

Učenje stranih jezika ne sme da bude luksuz i privilegija povlašćenih, nego jedan od ključnih elemenata osnovnog obrazovanja koji treba uvoditi u što ranijem dobu. Ako kao društvo i država želimo da pripremimo svoju decu da budu buduća generacija preduzetnika, lekara, naučnika, inženjera ili bilo kog drugog zanimanja koje izaberu, moramo da uspostavimo okruženje koje podstiče učenje stranih jezika. Na taj način osiguravamo napredak društva, uspeh, sigurnost, pa i prosperitet samih sebe, odnosno svoje dece i svih budućih pokolenja.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226