Prevođenje filmskih ostvarenja svakako je jedan od najzanimljivijih tipova prevođenja. Međutim, to ni u kom slučaju nije jednostavan proces kome se može pristupiti s lakoćom. Od prevodioca umnogome zavisi koliko će film biti prihvaćen i popularan među domaćom publikom, a ta publika se pre svega mora privući i ubediti da filmu da priliku. Neki će odabrati da pogledaju film zbog glumačke postave, dobrog režisera, interesantnog plakata, ali sigurno jednu od najvećih uloga igra primamljiv naziv filma.

Prevod naziva ponekad može biti i najzahtevniji poduhvat u celokupnom projektu prevoda filma. Naziv filma na izvornom jeziku najčešće je kratka interesantna sintagma (iako ima i naziva koji su namerno preterano dugački, poput Don’t Be a Menace to South Central While Drinking your Juice in the Hood) koja daje samo nagoveštaj radnje samog filma, tako da zaintrigira potencijalnog gledaoca. Prema tome, prevodilac nikako ne sme samo obezbediti doslovan prevod naziva i smatrati da se njegov posao tu završava. Ono što je mnogo važnije od toga da prevod naslova bude veran jeste da on izazove isti efekat kao originalni naslov. Tada prevodilac mora da upotrebi sve svoje kreativne veštine, kao i poznavanje mentaliteta i interesovanja domaće publike. Takođe, on u samo nekoliko reči mora obuhvatiti radnju filma (koji može trajati i više od dva sata!), ali istovremeno ne sme da otkrije previše, kako ne bi negativno uticao na celokupno iskustvo gledanja filma ili efekat iznenađenja i napetosti koji bi film mogao sadržati.

Jedan od veoma uspešnih prevoda jeste prevod naslova filma The Silence of the Lambs. Naime, ovaj uzbudljivi triler u kome studentkinja akademije FBI u okviru istrage intervjuiše zloglasnog ubicu i kanibala Hanibala Lektora kod nas se zove Kad jaganjci utihnu. Ovakav prevod poprilično je blizak originalnom nazivu, a zahvaljujući odabiru reči prenosi i blagi osećaj jeze i nelagodnosti koji radnja filma izaziva kod gledalaca. Zatim, naziv filma Pulp Fiction predstavlja posebnu začkoljicu za prevodioce. Naime, izraz pulp fiction na engleskom jeziku odnosi se na senzacionalističku književnost niskog kvaliteta s početka 20. veka. Na srpskom, ovaj film se zove Petparačke priče, što je odličan pandan izrazu pulp fiction u smislu nečega što ne vredi mnogo (što se naravno ne odnosi na sam film). Ovde se svakako mora spomenuti i prevod naziva filma za koji mnogi smatraju da svojim kvalitetom prevazilazi čak i originalni naslov, a to je Prohujalo s vihorom (eng. Gone with the Wind).

S druge strane, dešava se da prevodioci, u želji da što bolje približe film domaćoj publici, dođu do rešenja koja su u najmanju ruku čudna. Na primer, naslov prvog dela sada već poznatog serijala filmova American Pie kod nas je preveden kao Mangupi overavaju maturu. Iako ovakav naslov uspešno sažima radnju filma, on pomera fokus sa sada već naširoko poznate scene koja uključuje upravo pitu s jabukama. Osim toga, ovaj prevod se pokazao kao poprilično problematičan kada su, zahvaljujući uspehu prvog filma, izašli i nastavci u kojima glavni likovi, iako su ostali mangupi, svakako više nisu bili maturanti. Ipak, verovatno jedan od najproblematičnijih prevoda naslova jeste Bekstvo iz Šošenka (Shawshenk Redemption). Na prvi pogled, ovo deluje kao sasvim dobar prevod koji ne odstupa mnogo od originalnog naziva i istovremeno sažima radnju filma. Upravo u tome i leži problem: ovakav prevod otkriva previše. Naime, doslovan prevod naslova ovog filma bio bi Spasenje iz Šošenka ili Iskupljenje u Šošenku, pri čemu se ne može sa sigurnošću razaznati da li se radi o fizičkom spasenju (odnosno napuštanju zatvora bilo na zakonit ili nezakonit način) ili pak o spasenju i iskupljenju duše. Međutim, naslov ovog filma na srpskom jeziku ne ostavlja mnogo  mogućnosti za različite interpretacije i zapravo se u samom naslovu otkriva glavni preokret filma, čime je iskustvo gledalaca nepopravljivo narušeno.

Koliko god da prevođenje filmova deluje kao veoma interesantan i lagan posao, nipošto se ne smeju zanemariti izazovi koje ono sa sobom nosi. Pri ovoj vrsti prevođenja na teret prevodioca stavlja se velika odgovornost: on je odgovoran ne samo za omogućavanje pozitivnog iskustva celokupne domaće filmske publike, već ima i važnu ulogu u marketinškom delu projekta, jer prevod (a pogotovo prevod naslova filma) predstavlja značajan faktor koji može uticati na popularnost i uspeh filma, a samim tim i na profit koji on donosi.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226