Prema istraživanjima u svetu postoji više od 3000 jezika. Međutim, manje od 100 predstavlja maternje jezike za više od 95% populacije.

Sve veća potreba ljudi za uspostavljanjem poslovnih i drugih kontakata van granica svog govornog područja dovela je do stvaranja preduzeća za usluge prevođenja koja omogućavaju i olakšavaju taj proces.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226