Prevođenje za cilj ima prenošenje značenja iz izvornog na ciljni jezik, međutim, uprkos ovom zajedničkom cilju, nije svako prevođenje isto.

Prevođenje marketinških tekstova se u velikoj meri razlikuje od, recimo, prevođenja tehničke dokumentacije i upravo u slučaju marketinških tekstova prevođenje nije samo prenošenje značenja iz jednog jezika na drugi, nego premošćavanje kulturnih razlika.

Naglasak u marketinškim tekstovima nije samo na tome šta se saopštava, nego i na koji način se ta poruka saopštava, jer to dosta govori ne samo o pojedincima, nego i o čitavim kompanijama. Potpuno je logično da kompanije teže da razviju i neguju sopstveni karakter i stil obraćanja korisnicima. Tako, na primer, jezik koji koristi velika softverska kompanija razlikovaće se od jezika proizvođača sportske opreme ili turističke agencije, a sledeći korak je postići sve ovo i na drugim jezicima.

Zavisnost prevođenja marketinških tekstova od ciljne publike i tipa marketinških tekstova

Kao i prilikom sastavljanja tekstova na izvornom jeziku, prilikom prevođenja marketinških tekstova takođe je bitno imati u vidu tip teksta, što najviše zavisi od njegove namene – šta se očekuje od teksta, kome je namenjen itd.

Tekstovi ovog tipa mogu biti namenjeni svima, odnosno opštoj javnosti, ali u slučaju nekih drugih tekstova, ciljna publika mogu biti: poslovni partneri, menadžment, stručna javnost, zaposleni u okviru kompanije, postojeći ili potencijalni klijenti, mala, srednja ili velika preduzeća itd.

Marketinški tekstovi, a samim tim i njihovi prevodi, pri tome moraju da uzmu u obzir interesovanja, ukuse, životni stil i mogućnosti one grupe kojoj su namenjeni.
U zavisnosti od namene i ciljne publike, marketinški tekstovi mogu biti veoma raznovrsni bez obzira na to što imaju zajednički cilj – reklamu. U njih spadaju: brošure, prospekti, veb prezentacije, tekstovi na ambalažama, reklame na svim sredstvima informisanja, PDF i PPT prezentacije, reklamne kampanje putem e-pošte, e-knjige, konferencije za štampu, usmene prezentacije i svi ostali promotivni materijali.

Ovakva raznovrsnost tekstova podrazumeva i  varijacije u stilu i jeziku koji se koriste prilikom njihovog prevođenja. U nekima je fokus na generalnom predstavljanju kompanije i njene ponude, dok su drugi tekstovi usredsređeni na detaljne informacije o konkretnim poslovnim procesima i direktnim koristima za klijente kroz opis očekivanih rezultata, stvarnih situacija i ličnih iskustava.

Karakteristike prevođenja marketinških tekstova

Marketinško prevođenje ne predstavlja puko prenošenje teksta s jednog jezika na drugi; ono pre svega podrazumeva prenošenje odgovarajuće marketinške poruke na drugom jeziku, pri čemu je važno da tekstovi budu po ukusu ciljne publike. Prevodioci se u tekstovima ovog tipa često susreću s problemom pronalaženja prave reči, što je posledica kulturoloških razlika ili nepostojanja ekvivalenta na ciljnom jeziku usled različitog stepena razvoja ili različitih društvenih ili privrednih sistema u državama. Prevodilac koji prevodi tekst iz oblasti marketinga takođe mora voditi računa o stilu. Samim tim, potpuno je jasno da prevođenje marketinških tekstova ne može raditi svako. Potrebno je da se prevodilac obuči za ovaj tip prevoda, da ima lične afinitete i smisao za kreativno pisanje i oblast marketinga, iskustvo i izuzetne jezičke veštine kako bi našao odgovarajuću reč, jer proizvode i usluge ne prodaje samo kvalitet, nego i reklama, odnosno upravo te reči.

Međutim, marketinški tekstovi uglavnom ne dozvoljavaju bezgraničnu kreativnost. Upravo zbog toga, mnoge kompanije kojima je stalo do toga na koji način će se obraćati klijentima ulažu znatne napore da izgrade svoj stil i osmisle stilske vodiče i uputstva koji se koriste prilikom sastavljanja i prevođenja promotivnih tekstova.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226