Korporativna društvena odgovornost prema široj zajednici izražena kroz učešće u humanitarnim akcijama je stalna aktivnost Proverbum d.o.o. bez obzira na poslovanje u uslovima ekonomske krize.

Tokom prethodnih godina Proverbum d.o.o. se donacijama uključio u veliki broj humanitarnih akcija. Humanitarne organizacije za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Dečje srce i Radost deci dodelile su zahvalnice Proverbum d.o.o. za pruženu pomoć i podršku. Ove organizacije se bave inkluzijom dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju kroz sprovođenje integrativnih, psihosocijalnih i edukativnih programa.

Veoma smo ponosni što smo deo takvog humanog tima i nastavićemo da pružamo pomoć i podršku kada god se za to ukaže prilika.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226