Da li ste se već susreli sa izjavama poput: „Moje dete zna engleski fantastično, može da gleda filmove bez prevoda!“ i „Kad gledamo TV, on tako dobro primećuje greške u prevodu!“? Prevodioci često nailaze na mišljenje laika da njihova struka nije ništa specijalno i da se prevođenjem može baviti svako, pa onda ne čudi ni činjenica da se na internetu, a ponekad i na televiziji i u bioskopu, može naći gomila prevoda za filmove i serije koji su najblaže rečeno sumnjivog kvaliteta. Većina ljudi koji znaju engleski jezik, ili neki drugi jezik kojim se govori u filmu, mogu lako da prepoznaju greške na nivou semantike. Međutim, malo ljudi će obratiti pažnju na pragmatičke greške koje se ponekad podvuku i iskusnijim prevodiocima, a kamoli onima koji se u toj ulozi oprobaju jer „danas svi znaju engleski“.

Pragmatika

Pre svega treba razjasniti šta reč „pragmatika“ znači u jezičkom kontekstu. U rečniku možemo pročitati da je pragmatika „proučavanje onoga što povezuje jezičku delatnost čoveka sa njegovom psihom, s ciljevima njegovog iskaza i sa uslovima pod kojima se vodi jezička komunikacija“. Kada je reč o pragmatici u okviru prevođenja filmskih dijaloga, možemo jednostavno reći da je to nivo kreiranja ciljnog teksta na kome uzimamo u obzir ko izgovara određeni iskaz, kome ga upućuje i u kojoj situaciji. To je neka vrsta doterivanja prevoda koje laici uglavnom preskaču jer im deluje najmanje bitno, ali je zapravo pragmatika ta koja na neki način zaokružuje čitav prevod i doprinosi opštem utisku koji gledalac ima.

Pragmatičke greške u prevodu

Za pragmatičke greške u prevodu moglo bi se reći da nisu katastrofalne, zato što ne dovode do potpunog gubitka smisla iskaza. Gledalac će lako shvatiti o čemu se radi i neće se izgubiti u radnji ili dijalogu. Međutim, opšti utisak biće potpuno narušen. Usled pragmatičkih grešaka, svakodnevni razgovori, ozbiljne situacije, scene svađa, pa čak i tragične scene mogu poprimiti dozu komičnosti kojoj tu svakako nije mesto. S druge strane, nekada se pragmatičke greške prave i namerno, upravo radi postizanja tog komičnog efekta. Ukoliko prevodilac to ne prepozna i ne prevede tekst u skladu sa tim, gledalac se neće ni nasmešiti i, ukoliko se radi o klasičnom američkom sitkomu, neće mu biti jasno zašto se publika u studiju gromoglasno smeje.

Veoma je česta pojava da se u filmskom prevodu nađe rečenica „Pričaj mi o tome!“ (eng. „Tell me about it!“) kada određeni lik želi da pokaže da saoseća sa svojim sagovornikom. Gledalac bi mogao da očekuje da potonji nastavi svoju priču i ostaje zbunjen kada se to ne dogodi. U ovom slučaju, problem je nastao na nivou pragmatike prevoda: ono što je lik iz filma zapravo želeo da kaže jeste da razume svog sagovornika, a to bi bilo jasnije da je to u prevodu iskazano izrazom „Meni pričaš?“. Sličnu grešku ponekad možemo naći u prevodima filmova kada se neko nekome izvinjava rečima „Izvini, nisam hteo da ti povredim osećanja.“ (eng. „I didn’t want to hurt your feelings.“). Ovakav iskaz nikako ne zvuči prirodno u srpskom jeziku, i trebalo bi ga zameniti ustaljenim izrazom „Nisam hteo da te povredim.“

Zanimljivi primeri pragmatičkih grešaka u prevodu

Pragmatičke greške ne javljaju se samo u prevođenju sa engleskog. Prevodi telenovela na našoj televiziji (bilo da su one latinoameričke, turske ili indijske) takođe su izvor zanimljivih grešaka ove vrste. Tako možemo naići na scenu u kojoj devojčica od šest godina besno izgovara: „Pa vi ste me prevarili! Jako sam usplahirena!“, ili u kojoj čovek od četrdesetak godina svom sagovorniku u prepirci kaže: „Nemoj sada da me smaraš!“. U ovim primerima ogleda se značaj pragmatike u prevođenju, jer bi ovakvi iskazi naveli svakog gledaoca da se zapita: „Ma ko normalan tako govori?“.

Prevođenje se nikako ne svodi na puko „prepisivanje“ sadržaja sa jednog jezika na drugi. To je višeslojan proces koji obuhvata više nivoa jezika i zahteva puno truda i razmišljanja. Iako je pragmatika ponekad zapostavljena u odnosu na druge nivoe jezika, ona ima veoma važnu ulogu u kreiranju dobrog prevoda. Po pragmatički ispravnom prevodu poznaje se iskusan, profesionalni prevodilac koji vodi računa kako o jezičkim tako i o vanjezičkim aspektima teksta.

Pročitajte još i o upotrebi stilskih figura u prevođenju.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226