Prevođenje pravnih tekstova je specijalizovana disciplina. Pravo je oblast zavisna od kulture i pravni prevodi nisu uvek lingvistički transparentni.

Pravnim prevođenjem trebalo bi da se bave prevodioci sa iskustvom u toj oblasti, jer greška samo u paragrafu ugovora može da dovede do gubitka novca ili pogrešne presude.

Način prevođenja pravnih tekstova

Od prevodilaca se često traži da prevode reč za reč. Odnosno da reč na ciljnom jeziku odgovara reči na izvornom jeziku. Takav prevod može vrlo često da zvuči potpuno nerazumljivo na ciljnom jeziku i zahtevi tog tipa nisu u skladu sa profesionalnim prevodilačkim standardima. U tom slučaju naručioce prevoda treba uputiti u te standarde i objasniti osobenosti i pojedinosti izvornog i ciljnog jezika.

Zahtevi koji se postavljaju pred prevođenje pravnih tekstova

Kada je u pitanju prevođenje pravnih tekstova, prevod mora da bude dosledan, jasan, nedvosmislen i precizan. Fraze koje imaju određeno pravno značenje moraju isto da budu prevedene svaki put.

Upravo zbog toga, najbolje je kada pravne tekstove prevode sudski prevodioci. Proverbum sarađuje sa sudskim prevodiocima za engleski, nemački, italijanski, ruski, francuski i slovenački jezik.

Prevođenje pravnih tekstova obuhvata prevod:

  • Ugovora
  • Licenci
  • Kompanijskih dokumenata
  • Itd.

Ukoliko Vam je potrebno prevođenje pravnih tekstova, pozovite nas i budite uvereni da će Vaša dokumentacija biti prevedena kvalitetno, jasno i precizno.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226