Suština konsekutivnog i simultanog prevođenja jeste prevod misli i ideja, a ne prevod reči i jezičkih konstrukcija. Da bi prevodilac uspešno razumeo, a zatim reprodukovao misli i ideje govornika na drugom jeziku mora pažljivo slušati govornika, za šta je potrebna koncentracija, volja, izdržljivost i iskustvo.

Svi naši prevodioci su prilagodljivi, fleksibilni i brzi zahvaljujući bogatom iskustvu. I pored toga, govornik mora imati u vidu da prevodilac hvata beleške i neophodno je da pravi pauze kako bi prevodilac mogao uspešno da prenese poruke.

Postoje dve vrste usmenog prevođenja – konsekutivno i simultano – a odabir vrste prevođenja zavisi od forme događaja, broja govornika i međunarodnih učesnika, kao i drugih potencijalnih faktora.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje podrazumeva sukcesivno prevođenje, odnosno, prevodioci tokom logičkih pauza u govoru vrše prevod ili prevode jednu po jednu rečenicu. Tempo konsekutivnog prevođenja garantuje veoma precizan i kompletan prevod, ali je govorniku potrebno duplo više vremena da napravi prezentaciju. Ovo ograničava konsekutivno prevođenje uglavnom na događaje sa ograničenim brojem govornika, u šta spadaju:

 • Poslovni pregovori
 • Okrugli stolovi
 • Prezentacije
 • Radionice i obuke
 • Izložbe
 • Diskusije

Simultano prevođenje

Sa druge strane, simultano prevođenje se vrši bez prekidanja govornika, što štedi vreme i povećava percepciju od strane publike. Ovu uslugu obično pruža tandem prevodilaca koji se smenjuju na svakih 15-30 minuta. Složen i stresan proces, simultano prevođenje zahteva ne samo superiorne veštine usmenog prevođenja nego i različita podešavanja koja nastaju korišćenjem specijalizovane opreme.

Simultano prevođenje je potrebno za događaje kao što su:

 • Okrugli stolovi i seminari
 • Simpozijumi
 • Konferencije
 • Prezentacije
 • Visokoprofilni poslovni pregovori
 • Poslovni forumi

Usluge kompanije Proverbum d.o.o. u oblasti konsekutivnog i simultanog prevođenja dolaze sa garancijom poverljivosti i visokog kvaliteta.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226