Težnja velikog broja kompanija da se probiju na svetsko tržište i donošenje međunarodnih standarda o dostupnosti i pripremi uputstava znatno su doprineli porastu potreba za prevođenjem tehničke dokumentacije.

Zajedno sa razvojem međunarodne saradnje u različitim oblastima nauke, tehnologije i industrije, postaje jasno zašto tehničko prevođenje trenutno predstavlja jedan od najznačajnijih poslovnih izvora prevodilačke profesije. Skoro svi savremeni uređaji i proizvodi dolaze sa uputstvima i specifikacijama, a krajnji korisnici se oslanjaju na tehničku dokumentaciju da im obezbedi jednostavnu, pravilnu i efikasnu upotrebu i korisne informacije.

Tehnička dokumentacija između ostalog obuhvata:

  • Uputstva za upotrebu, održavanje i popravku
  • Priručnike za obuku
  • Softversku dokumentaciju
  • Inženjerske specifikacije
  • Kataloge proizvoda
  • Standarde i norme
  • Crteže i dijagrame

Posledice nerazumevanja složenih tehničkih procesa ili načina upravljanja uređajima mogu biti brojne, od kojih je kvar uređaja najčešće najmanji problem. Najveća posledica može biti gubitak poverenja korisnika ili potrošača. Stoga, pre nego što se započne prevođenje tehničkih tekstova potrebno je prvo utvrditi tematsku oblast, stil jezika i namenu teksta kako bi sam tekst bio preveden što jasnije i preciznije.

Proverbum d.o.o. pruža usluge prevođenja velikog broja različitih vrsta tehničkih tekstova. Tokom dugogodišnjeg rada naš prevodilački tim je stekao bogato iskustvo i stručnost u prevođenju specijalizovane tehničke dokumentacije, od telekomunikacija i IT-a do zdravstva i ekonomije. U svom radu oslanjamo se na ustaljene prakse koje garantuju uspešan i funkcionalan prevod, uključujući:

  • Upotrebu specijalizovane terminologije i glosara
  • Saradnju sa izvornim govornicima

Upotreba specijalizovane terminologije i glosara u prevođenju tehničke dokumentacije

Specijalizovana terminologija je verovatno najprepoznatljivija odlika tehničkih tekstova koja doprinosi njihovom karakterističnom tonu. Mnoge oblasti industrije i nauke koriste slične termine koji imaju različito značenje prilagođeno njihovom polju što lako može dovesti do grešaka u prevođenju. Stoga, kompanija Proverbum d.o.o. konstantno sastavlja i ažurira glosare sa terminima prilagođenim specifičnim oblastima kako bismo postigli tačnost i doslednost u prevodu i održali korak sa promenama i novim pojmovima koji redovno nastaju.

Saradnja sa izvornim govornicima u prevođenju tehničke dokumentacije

Pri prevođenju tehničke dokumentacije, Proverbum d.o.o. se obraća stručnim saradnicima sa odgovarajućim iskustvom i obrazovanjem koji pružaju svoj uvid i pomažu nam da istražimo i razumemo datu oblast kako bi sa apsolutnom sigurnošću i preciznošću preveli značenja i poruke originala.

Proverbum garantuje da će Vaša tehnička dokumentacija biti stručno i precizno prevedena na način koji će ciljnoj publici omogućiti da ispravno i efikasno koristi informacije sadržane u izvornom tekstu.Lokacija

Braće Popović 5
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226